Home צרכנות תשלום ביטוח לאומי לעוזרת הבית – איך מבררים זכאות?

תשלום ביטוח לאומי לעוזרת הבית – איך מבררים זכאות?

by אמא

תשלום ביטוח לאומי לעוזרת הבית תלוי בעמידה קריטריונים מסוימים. בנוסף, תשלום ביטוח לאומי לעוזרת בית, על אף אם היא זכאית להגיש בקשה לכך, היא מחויבת לשלם את דמי ביטוח הלאומי ולעמוד בתנאים בירוקרטיים מסוימים. 

 

מי מוגדר כעובד משק בית ועשוי להיות זכאי לתשלום דמי ביטוח לאומי?

להלן אוכלוסיית היעד אשר מוגדרת כעובדי משק בית ועשויים להיות זכאים לתשלום ביטוח לאומי:

  • עוזרות בית בעבודות ניקיון בבניינים משותפים או עבודות רגילות בבית הפרטי של המעסיק.
  • עוזרות בית העוסקות בטיפול במבוגרים, ילדים, זקנים וסיעודיים. בנוסף, גם נהגים פרטיים, שומרים וכל מי אלו המועסקים באופן משותף בשמירת ילדים ע"י קבוצות הורים, אף אם העסקה נעשית מחוץ לבית.
  • החל משנת 2020, גם אלו שעובדים בניקיון בבתי כנסת, מסגדים, בתי מדרש וכו' מוגדרים כעובדי משק בית, כל עוד בתי התפילה השונים לא מעסיקים יותר משני עובדים במקביל בחודש. בנוסף, המקום לא יכול לקיים אירועים ופעילויות עסקיות כגון שמחות, משרדים, אולמות וכדומה.
  • עוזרות בית העובדות בעבודות חיוניות שמטרתן לשמור על התפקוד הכללי של משק הבית או הבניין. על עוזרות הבית לסייע לבעלי הבית הפרטיים או לדיירים אחרים בבניין בניהול משק הבית.
  • על עוזרת הבית להיות מוגדרת כעובד משק בית על ידי המעסיק שמעסיק איתו. בנוסף, על הקשר ביניהם להימשך כשישה ימים לכל הפחות, אין זה מחייב שהעבודה תיעשה ברציפות במשך כל התקופה הזו. 
  • על המעסיק לדווח בכל הקשור לרישום, תשלומים,  דיווחים וכו' גם על עובדות משק בית זרות
  • תחום ההוראה אינו כלול, ואין זה משנה איפה העבודה מתבצעת – הן בבית והן בבית המורה. עוזרת הבית אינה יכולה לעסוק בכל הקשור לתחום ההוראה. 

 

מה חשוב לדעת בנוגע לתשלום ביטוח לאומי לעוזרת בית? 

תנאי הכרחי לזכאות של עוזרת הבית לתשלום דמי ביטוח לאומי מהמוסד לביטוח לאומי הוא תשלום דמי הביטוח בזמן. איחורים בתשלומי דמי הביטוח עשויים לפגוע בזכאות של עוזרת הבית לקבלת זכאות לתשלום קצבה מהביטוח לאומי. 

רישום שגוי של פרטי העובד או באופן לא מדויק עלול למנוע תשלום ביטוח לאומי לעוזרת הבית, על אף אם קיבלה בעבר דמי ביטוח והייתה זכאית לכך.

אם עוזרת הבית הייתה זכאית לדמי ביטוח לאומי בעבר אך לא הסדירה זאת בחוק או שילמה את דמי הביטוח בזמן, ביטוח לאומי רשאי לכפות על המעסיק להחזיר את שווי הקצבה ששולם לעוזרת הבית, וגם את דמי הביטוח.

במקרים בהם המעסיקים לא משלמים דמי ביטוח לעוזרות הבית, ביטוח הלאומי עלול לפתוח בחקירה פלילית ולהגיש כתב אישום על כך.

עוזרות בית העובדות בטיפול ילדים או בשמרטפות, אם הן נחשבות ומוגדרות כעובדות עצמאית, עליהן לדווח על כך ולפתוח תיק.

You may also like

Leave a Comment