Home תרבות ופנאיאקטואליה נשות הכנסת מתגייסות לתיקון חוק המזונות – הבטחת תשלום – 2010

נשות הכנסת מתגייסות לתיקון חוק המזונות – הבטחת תשלום – 2010

by אמא
חוק המזונות

חוק המזונות בכנסת 2010 , נסיעה לחול אמא גרושה, מזונות ילדים , הבטחת תשלום מזונות , מזונות ביטוח לאומי – חוק המזונות בכנסת, מה זה אומר לגבי אמהות גרושות

אורנה מלכי לבנה

לרגל יום האשה הבינ"ל (יום שני, ה-8.3.10) התאגדו יחד שמונה ח"כיות מובילות*, בראשות  פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו), שלי יחימוביץ' (עבודה), וציפי חוטובלי (ליכוד),
תחת הצעת חוק  שגובשה ע"י מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, המציעה למחוק מחוק המזונות (הבטחת תשלום) את סעיף 9א,
השולל מאשה שיצאה לחו"ל את הזכות לקבלת מזונותיה ומזונות ילדיה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

מטרת חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972, היא לסייע לנשים ולילדים שבידיהם פסק דין למזונות.

כדי להבטיח לאשה ולילדים קיום בכבוד מינימאלי, ולחסוך להם את הצורך לרדוף את האב/בעל באמצעות ההוצאה לפועל, משלם המוסד לביטוח לאומי לאישה תשלום חודשי מחליף מזונות, וגובה מן האב/בעל את הסכום בו חויב בפסק הדין.

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2003, התווסף לחוק סעיף 9א הקובע כי אישה שיוצאת לחו"ל לא ישולמו לה דמי המזונות בזמן שהותה בחו"ל,

אלא אם מדובר ביציאה לצורכי אבל, קבלת טיפול רפואי, או יציאה במעבר יבשתי לתקופה קצרה.

משמע – נשים שנוסעות לחו"ל לצורך עבודה, ביקור משפחתי, או אפילו למען חופשה לילדים, יאבדו בשל כך את זכאותן לתשלום דמי המזונות לאותה התקופה, עבורן ועבור ילדיהן הקטינים!

הבעייתיות בסעיף נובעת משלוש סיבות:

  • עונש לילדים: על פי נוסח הסעיף, יציאה לחו"ל של אישה שוללת גם את זכאותם למזונות של ילדיה החיים עמה.
    בכך למעשה מעניש החוק את הילד על נסיעת אמו לחו"ל, על ידי כך שהוא שולל ממנו את דמי המזונות שנפסקו לו לצורך מחייתו שלו.
    זאת, בניגוד לקביעת בתי המשפט כי דמי המזונות שנפסקו לקטין הם בבעלותו הבלעדית, ולא בבעלות ההורה האפוטרופוס.גירושין
  • הזכות למזונות כבר נקבעה ע"י בית משפט: זכאות היאשה למזונות, כמו גם גובה המזונות שנפסקו, נקבעו בפסק הדין לגירושין לאחר קיום דיון מהותי של בית המשפט בצרכיה של האישה, צרכי ילדיה, ורמת החיים של כל בני המשפחה, כולל נסיעות לחו"ל.
  • אין זה מקומו של המוסד לביטוח לאומי לקבוע כי נסיעותיה של אשה לחו"ל מהוות אמת מידה לרמת חיים כלשהי, אשר מצדיקה שלילת זכותה למזונות.
  • יישום בעייתי: בדיקת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה העלתה כי המוסד לביטוח לאומי מחיל את סעיף 9א באופן בעייתי, ושולל את תשלום המזונות לחודש מלא, גם מנשים שיצאו לחו"ל לכמה ימים בלבד באותו חודש.

לדברי פרופ' רות הלפרין-קדרי  – ראש מרכז 'רקמן' לקידום מעמד האישה: "דמי המזונות אינם עוד גמלה המשולמת לנזקקים מכוח חקיקת הרווחה, כי אם זכות עצמאית של האישה והילדים שמקורה במערכת הנישואין או ההורות.  הביטוח הלאומי משמש רק כצינור להעברת כספי המזונות, שאינם משולמים ישירות על ידי הבעל החייב, אל האישה והילדים. לרגל יום האישה הבינ"ל, הגיעה השעה לשוב למטרתו המקורית של החוק, לאפשר לכל אישה שזכתה במזונות לקבלם דרך המוסד הביטוח הלאומי, ולבטל את הקריטריונים המגבילים לעניין נסיעה לחו"ל, הפוגעים פגיעה קשה באשה ובילדים מקבלי המזונות".

  • לדברי  ח"כ פאינה קירשנבאום: "מדובר בתיקון עוול מהותי בחוק. לא יכול להיות שדמי מזונות יהפכו לצו ריתוק לארץ. הגיע הזמן לחוקק חוק הקובע כי נשים גרושות יהיו משוחררת לעשות כרצונן.

You may also like

Leave a Comment