Home תרבות ופנאיאקטואליה משרד הבריאות פועל לשיפור מצב הפגיות בישראל

משרד הבריאות פועל לשיפור מצב הפגיות בישראל

by אמא

משרד הבריאות פועל כעת לתוספת מיטות לטיפול בפגים בטווח הקצר במסגרת דיוניו על תוכנית העבודה לשנת 2011.

אורנה  מלכי לבנה

הנתונים שנאספו והמצב המשתקף מהשטח הביאו להקמתה של ועדה בראשות ראש מנהל הרפואה ובהשתתפות מומחים בנושאים הרלבנטיים שתעסוק בבדיקת המחסור במיטות טיפול נמרץ וטיפול מיוחד בפגים, מצב כוח האדם הרפואי והסעודי ופערים בטכנולוגיות וציוד המיועדים לטיפול בפגים.

הוועדה תסיים עבודתה בשבועות הקרובים ותציג את מסקנותיה והמלצותיה למנכ"ל משרד הבריאות, על מנת לתכנן כיצד להשלים את הפערים בטווח הקצר ובתכנון לטווח הארוך.
משרד הבריאות פועל כעת לתוספת מיטות לטיפול בפגים בטווח הקצר במסגרת דיוניו על תוכנית העבודה לשנת 2011.

You may also like

Leave a Comment