Home צרכנות בטיחות ברכב – תינוקות ופעוטות / מירי שילר

בטיחות ברכב – תינוקות ופעוטות / מירי שילר

by אמא

נכתב ע"י מירי שילר, מומחית במוצרי תינוקות וילדים. יועצת מורשת למושבי בטיחות ברכב מטעם National Highway Traffic Safety Administration US (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בארה"ב)- דרך ארגון בטרם.

מזג האוויר הולך ומשתפר ואיתו אנו יוצאים יותר עם הילדים מהבית.

אבל…. האם ילדינו בטוחים ברכב בזמן הנסיעה?

ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדי שנה נפגעים בישראל כ-3000 ילדים בני 14-0 כנוסעים ברכב.

נסיעה ברכב ללא מושב בטיחות או במושב בטיחות שאינו מתאים מסכנת ילדים הנוסעים במכונית. ילדים לא חגורים נמצאים בסיכון כפול לתמותה מילדים חגורים.

כן, לעיתים ילדים היושבים במושב בטיחות אינם חגורים כיאות ובעצם הייעוד של מושב הבטיחות מתפספס.

התקנה המחייבת בארץ, קובעת כי ילד בין הגילאים 0 ו עד 8 חייב לשבת במושב בטיחות בזמן הנסיעה ברכב.

כיצד נדע איזה מושב בטיחות מתאים לילדנו?

תינוקות:

תינוקות שנולדו ועד 13 ק"ג, יוסעו בסלקל מתאים או במושב בטיחות המיועד מגיל 0.

קבוצת ילדים זו, תסע כשפניה נגד כיוון הנסיעה.

ממחקרים שונים עולה כי ילדים בני שנה עד שנתיים היושבים נגד כיוון הנסיעה בטוחים פי 5 ויותר מילדים בגילים אלו, היושבים עם כיוון הנסיעה. לאור זאת פורסמה בחודש אפריל, המלצה חדשה בנושא הסעת ילדים ברכב באתר האינטרנט של האקדמיה האמריקאית של רופאי הילדים לפיה יש להושיב ברכב פעוטות עד גיל שנתיים, נגד כיוון הנסיעה, ולא רק עד גיל שנה כפי שהייתה ההמלצה עד היום.

ישנם מושבים בארץ (סלקלים ומושבי בטיחות) המאפשרים חגירת תינוק נגד כיוון הנסיעה עד 16 ק"ג.

פעוטות:

פעוטות, בגילאי שנה ולפחות עד גיל 3, יחגרו ברכב בתוך כסא בטיחות.

כסא הבטיחות יתאים לגובהם ולמשקלם לפי הגדרת היצרן, ויחגר לפי ההוראות נגד כיוון הנסיעה עד כמה שניתן (מומלץ) ועם כיוון הנסיעה לפי הוראות היצרן.

כאשר הילד מגיע למשקל בו הוא חורג מהמשקל המתאים לכסא הבטיחות או שהוא חורג ממנו בגובה (כאשר החלק העליון של אוזניו מגיע לקצה העליון של הכסא), יש להעבירו למושב הגבהה המתאים למידותיו.

ילדים:

ילדים, ממשקל 15 קילוגרם ו – 3 שנים ועד לפחות גיל 8 (ההמלצה היא עד 1.45 מ' או לפי המלצת יצרן הרכב) יישבו במושב הגבהה (בוסטר).

עד 18 ק"ג יש לרתום ילד בעזרת חגורות פנימיות של הבוסטר אותן יש להסיר עם הגיעו ל – 18 ק"ג לפי הוראות היצרן.

מומלץ להשאיר ילדים בבוסטר עם גב גבוה על מנת לשמור על ראשם במקרה של תאונת צד.

שימו לב, שעדיף לרכוש בוסטר עם מערכת הגנת צד!

להלן מספר המלצות של ארגונים בעולם בנושא שימוש לאורך זמן במושבי בטיחות:

1.     אין להשתמש במושב בטיחות לאחר תאונה

2.     אין להשתמש במושב בטיחות שההסטוריה שלו אינה ידועה

3.     מושב הבטיחות חייב להיות תקין , כל אביזריו המקוריים תקינים, ללא סימני עיוותי או שברים, כולל סימון והוראות שימוש.

4.     יש לבדוק כי התקן בו עומד מושב הבטיחות הוא העדכני.

מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע בבואינו לבחור מושב בטיחות לילדינו.

כיצד לבחור את המושב המתאים ביותר לילד? בכתבה הבאה……

You may also like

Leave a Comment