Home תרבות ופנאיאקטואליה בהריון? את לא חייבת לספר למעסיק על דבר הריונך בחודשים הראשונים

בהריון? את לא חייבת לספר למעסיק על דבר הריונך בחודשים הראשונים

by אמא


תקדים חדש והיסטורי למען זכויות נשים בעבודה יצא השבוע מרחובות .

פס"ד חדש תקדימי והיסטורי לעובדת מותר לא לספר – למעסיק אסור לשאול!

(פורסם ביוני 2010)
לכתבה המלאה בגלובס

לפני שבוע ולאחר דרך ארוכה של למעלה מ- 6 שנים, בשעה טובה התקבל פסק דין תקדימי והיסטורי מבית הדין הארצי לעבודה שקבע לראשונה כי מועמדת לעבודה אינה חייבת לספר על הריונה במעמד ראיון העבודה, ויתרה מכך – למעסיק הפוטנציאלי אסור לשאול בראיון באם העובדת בהריון.

לראשונה בית הדין הארצי לעבודה דן בשאלת חובת הגילוי בראיון העבודה, והאם דבר הריונה של מועמדת לעבודה הינו מידע הכרחי שעל העובדת למסור במעמד זה למעסיק הפוטנציאלי. נקבע כי התשובה לשאלה זו היא שלילית.

רקע עובדתי. שרונה ארביב מכפר ביל"ו עבדה כמזכירה בחברת פואמיקס הרחובותית כחודשיים וחצי עת סיפרה למעסיקה כי היא בהריון, בחודש הרביעי. בתגובה, המעסיק פיטר אותה מיד וזאת מכיוון שלא סיפרה לו על הריונה בראיון.

בית הדין הארצי פסק כי עובדת אינה חייבת לגלות כי היא בהריון בראיון העבודה, זאת עד לחודש החמישי להריון. כאמור, נפסק שהמעסיק אף אינו רשאי לשאול את המועמדת לעבודה בראיון לגבי ההיריון. בית הדין נתן את הפרשנות הנכונה לחוק השוויון הקובע כי אין להפלות עובד/ת או מועמד/ת לעבודה, בין היתר, בשל הריון. בהחלטתו, הסתמך בית הדין על העובדה שהריונה של ארביב לא היה רלוונטי כלל לתפקיד המוצע – מזכירה. לפיכך, עצם העובדה שהמעסיק ייחס רלוונטיות להריונה בקבלתה לעבודה ובפיטוריה, מהווה הפליה אסורה.

בית הדין פסק כי מכיוון שההיריון אינו רלוונטי לתפקיד, הרי שאי גילויו בראיון, אינו מהווה חוסר יושר של העובדת, אינו מהווה משום התנהגות חריגה ואין בו כדי הפרת חובת תום הלב המוגברת החלה על יחסי עבודה.

הזכות לפרטיות. חשוב לזכור כי הריון בחודשים הראשונים הינו דבר אישי ורגיש, שאין כלל בטחון שימשיך בשלום עד תומו. בית הדין התייחס בפסק דינו גם לזכות העובדת לפרטיות. זכות הנובעת מכבוד האדם ועל כן גוברת על הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק. בעניין זה נפסק:  "הריון הוא עניין אישי – אינטימי שלא כל אישה מעוניינת לחושפו בשלביו המוקדמים. יש לכבד זכות זו של האישה כחלק מזכותה הבסיסית כעובדת או כמועמדת לעבודה וכחלק מכבודה כאישה וכאדם".

בית הדין דחה כליל את הערעור שהוגש ע"י החברה. כעת ללא ספק נראה כי מועמדת לעבודה תוכל להתרכז בראיון בכישוריה המקצועיים, ולא בחייה האישיים, ממש כמו המועמדים הגברים שאינם חוששים שמא יישאלו שאלות על ילדיהם או תוכניותיהם להקמת משפחה.

You may also like

Leave a Comment