Home תרבות ופנאי אנחנו לא יודעים איך חיים מ-1700 ₪ בחודש, אבל אנחנו יודעים שזה עושה רע לדמוקרטיה…

אנחנו לא יודעים איך חיים מ-1700 ₪ בחודש, אבל אנחנו יודעים שזה עושה רע לדמוקרטיה…

by אמא

"הכתובת על הקיר", קמפיין פוסטרים ארצי חדש יוצא לדרך בימים אלו ועוסק בסוגיות אי שוויון בחברה בישראל, אשר נוגעות לחיים של כולנו

"הכתובת על הקיר" הינו קמפיין פוסטרים ארצי חדש של "פרויקט דמוקרטיה" – יוזמה של האגודה לזכויות האזרח, אג'נדה, שתיל, סיכוי וארגונים נוספים. במהלך הקמפיין יוצגו מדי שבוע פוסטרים מעוצבים, המציגים נתונים חדשים ומעניינים על אי-שוויון חברתי בישראל בתחומי: החינוך, הדיור, הבריאות, העוני, התעסוקה והרווחה. הפוסטרים ישלחו בדואר לכל מי שנרשמה והצטרפה לקמפיין. את הפוסטרים יתלו הפעילות והפעילים על-גבי לוחות מודעות בשכונת מגוריהם, ליד גני הילדים, במקום העבודה והיכן שיבחרו לנכון.

המטרה של "הכתובת על הקיר" היא להפיץ מידע, להדגיש את הקשר בין אי-שוויון חברתי לבין מצבה של הדמוקרטיה ולעודד השתתפות של הציבור הרחב בשיח דמוקרטי פתוח וחופשי. הבחירה בפוסטרים הנתלים על לוחות מודעות ברחבי הארץ נועדה כדי להגיע לציבור רחב ככל האפשר, כדי לייצר שיחה על אי-שוויון חברתי ודמוקרטיה וכדי לחבר כמה שיותר אזרחיות ואזרחים לקשר החשוב שבין שני הנושאים ובין חיי היומיום שלהם.

המודעה הראשונה מציפה את העובדה כי משכורת ממוצעת לשכיר בעשירון העליון גבוהה פי 14 בהשוואה למשכורת הממוצעת של שכיר בעשירון התחתון: 23,500 ₪ לעומת 1,700 ₪ (על-פי הלמ"ס). הנתון שמופיע בפוסטר לא נועד (ולא יכול) למצות את הנושא. זוהי בסך-הכל הזמנה לדיון על עוני, על פערים בחברה ועל הקשר בין שני אלה לבין הדמוקרטיה שלנו.

 קמפיין "הכתובת על הקיר" מבקש להמחיש את הקשר בין אי-שוויון לדמוקרטיה בקרב הציבור הרחב בישראל. זכויות חברתיות ושוויון הם תנאי בסיסי לקיומה של דמוקרטיה אמיתית. פערים חברתיים גדולים מידי מערערים את הדמוקרטיה – וזה המסר שמארגני הקמפיין מקווים שהמשתתפים יכירו בו ויבחרו להעלות אותו לסדר היום הציבורי.

*******

הרשמה לקמפיין: http://democracy-project.org.il/he/posters/

דף הפייסבוק של פרויקט "ודמוקרטית" אשר מוביל את הקמפיין ומעדכן על התפתחותו : www.facebook.com/vedemocratit

You may also like

1 comment

Chiana 18 במרץ 2012 - 0:28

It's a plaersue to find someone who can identify the issues so clearly

Reply

Leave a Comment