Home הריון ולידהלידה רשלנות רפואית במהלך הלידה

רשלנות רפואית במהלך הלידה

by אמא

תביעת רשלנות רפואית במהלך הלידה נובעת עקב נזק שנגרם ליולדת או ליילוד. לעיתים הנזקים הנגרמים הינם נזקים בלתי הפיכים. תביעות מהסוג הזה עוסקות ביולדת ובשלבי ההריון והלידה, הכוללת מעקב הריון ליולדת ולעובר, תזמון הלידה והאופן בו נעשה היילוד. רשלנות רפואית במהלך לידה הוא אירוע קשה שיש לטפל בו באופן משפטי רציני ומקצועי.

 

המקרים הנפוצים של רשלנות רפואית במהלך הלידה:

  • קבלת החלטה מאוחרת מידי על ביצוע ניתוח קיסרי
  • רשלנות בעת ביצוע של לידת ואקום או מלקחיים – לידה מכשירנית
  • כליאת כתפיים של העובר

כאשר נוצר מצב של סיבוך בלידה, הרופאים נדרשים לבצע החלטות מהירות החלטות הנעשות בזמן אמת ויכולות להציל חיים, ברוב המקרים הרופאים מקצועיים ואחראים, אך לעיתים נעשות טעויות. טעיות חמורות העלולות לגרום נזק בלתי הפיך ליילוד או ליולדת. במקרים של טעיות, נדירים המקרים שבתי החולים והרופאים יודו בטעויות שלהם. יש צורך לדעת מי ישלם על טיפולים ותמיכות מסוגים שונים שהיילוד או היולדת יצטרכו לעשות במהלך הזמן או במקרים חמורים גם לכל חייהם. במקרים כגון אלו יש לפנות לעורך דין מקצועי שיעזור בכל השאלות ויצליח להשיג מענה של פיצוי כספי משמעותי והולם.

במקרים של  סיבוכים בעת לידה וגינלית בהם לא ניתנה החלטה בזמן המתאים לביצוע של ניתוח קיסרי ולא זוהתה המצוקה העוברית, נגרם נזק לעובר ובהרבה מקרים זהו נזק בלתי הפיך. 

תביעות רשלנות רפואית בלידה מכשירנית יכולות לבוא לידי ביטוי בעקבות מגוון מקרים קשים כגון: עלול להיווצר עיוות לגולגולת העובר עקב הפעלת כוח מוגבר מידי. מקרים בהם גביע הוואקום לא חובר באופן הנכון או שניתק ברחם היולדת. טיפול לא נכון בדימום בגולגולת עלול להביא לתוצאות קשות ואף למוות.

רשלנות רפואית במהלך לידה יכול להיווצר בעקבות כליאת כתפיים של העובר. התכווצויות הלידה ממשיכות אך הלידה לא מתקדמת, מצב זה מייצר לחץ עצום על ראשו של העובר ועלול לגרום לנזקים כבדים וחמורים.

קיימים מקרים בהם יש צורך לבצע ניתור לדופק העובר, תביעות רבות מתמקדות במצבים בהם לא ביצעו את המעקב  ולכן לא זיהו את מצוקת העובר או עשו ניטור אך פרשו את התוצאות באופן שגוי. ישנן טעויות במשקלו וגודלו של העובר טעויות המביאות להחלטות שגויות לגבי ניהול הלידה וביצועה. לטעויות אלו מחיר כבד, לעיתים גם ליולדת וגם ליילוד.

חלק גדול מהנזק ניתן היה למנוע על ידי ניטור ופרוש נכון של תוצאותיו.

משרדו של עורך דין שמואל קשיוב מבצע תביעת רשלנות רפואית במקרים של סיבוכים בלידה או במהלך ההריון ובקיא בהן. המשרד יכול לייעץ בכל מקרה לגופו ולהחליט האם התבצעה רשלנות רפואית במהלך הלידה והאם כדאי להתקדם לתביעה משפטית במקרה זה. המשרד יסייע ויפעל לקבלת פיצוי משמעותי בגין רשלנות זו. 

You may also like

Leave a Comment