Home תרבות ופנאיתיירות - נופש מסעדות ומלונותבלוג תיירות האם אזרחות פורטוגלית עוברת לילדים?

האם אזרחות פורטוגלית עוברת לילדים?

by אמא

למרות שבני העם היהודי המתינו כ-2,000 שנה לחזרה לבית הלאומי שלהם בארץ ישראל, אזרחים ישראלים רבים כיום חולמים על קבלת דרכון זר. דרכון זר, בייחוד באחת ממדינות האיחוד האירופי, מקנה זכויות רבות ופריווילגיות רבות, ולכן הוא כה מבוקש. 

תושבים רבים בארץ מנסים לעשות כל שביכולתם כדי לקבל דרכון זר, ולכן הבשורה החדשה יחסית על האפשרות לקבל דרכון פורטוגלי, הכתה גלים בארץ.

פורטוגל היא מדינה החברה באיחוד האירופי, ודרכון פורטוגלי מבטיח למעשה את כל ההטבות שגלומות בקבלת אזרחות במדינות האיחוד. זה כולל אפשרויות טובות יותר של השכלה ותעסוקה, וכן תנועה חופשית בתוך מדינות האיחוד.  

כיצד מקבלים אזרחות פורטוגלית?

החוק שעבר בפורטוגל מקנה אזרחות פורטוגלית לכל מי שיכול להוכיח שהוא צאצא של היהודים שגורשו מפורטוגל, אי שם בעבר הרחוק. החוק מחייב גם כמה דברים נוספים, אך הקשר ההיסטורי ליהדות פורטוגל הוא התנאי העיקרי. אם תוכלו להציג את אילן היוחסין שמוכיח את הקשר הזה, תוכלו לקבל לאחר תהליך רשמי מסוים, את האזרחות הפורטוגלית הנכספת. 

האם אזרחות פורטוגלית עוברת לילדים?

אחת מהשאלות שמעלים הישראלים שנמצאים בתהליך של קבלת האזרחות, היא האם ילדיהם יהיו זכאים לאזרחות זו גם כן. ובכן, התשובה לנושא של אזרחות פורטוגלית לילדים היא מעט מורכבת. מחוקקי החוק בפורטוגל לא הקדישו את מלוא תשומת הלב המשפטית לסוגיה זו, ולכן התשובה אינה פשוטה. באופן כללי, ברגע שאדם מוכר כאזרח של פורטוגל, ילדיו מקבלים באופן אוטומטי את האפשרות להיות אזרחים גם כן. יחד עם זאת, כאשר הילדים נולדו טרם הפיכתו לאזרח, הם אינם זכאים לזכות זו באופן אוטומטי.

ילדים שנולדו לפני קבלת האזרחות נדרשים להוכיח, כחלק מהליך קבלת האזרחות, שיש להם זיקה מודרנית כלשהי למדינת פורטוגל.
מאפייני הזיקה אינם מוגדרים באופן מוחלט, אך הם מתייחסים לנושאים כמו ידיעת השפה הפורטוגזית, זיקה לתרבות בפורטוגל, למערכת החינוך או הבריאות שלה ועוד. רק במקרים בהם הזיקה הזו מוכחת, יכול להתבצע תהליך קבלת האזרחות. 

במידה והילדים נולדים לאחר קבלת האזרחות, החוק קובע כי באופן עקרוני הם זכאים לאזרחות מתוקף היותם ילדים של בעל אזרחות, אך יש צורך במעבר של הליך בירוקרטי, שיכול להיות לא קצר. 

קבלת הייעוץ המתאים

הדבר החשוב ביותר בתהליך הוא קבלת הייעוץ המשפטי הנכון. מכיוון שתהליך קבלת האזרחות כרוך בבירוקרטיה רבה ויכול להימשך שנה ויותר, חשוב להיעזר בחברה שמבינה בתחום זה ושכבר עזרה קודם לכן לישראלים אחרים לקבל אזרחות פורטוגלית. חברה כזו יכולה להעניק את הייעוץ המתאים וגם לסייע בביצוע מחקר השורשים ואילן היוחסין שישמש להוכחה של קשר לצאצאי המגורשים. החוק שמאפשר את קבלת האזרחות הוא חדש יחסית, אך אינו מוגבל בזמן, ולכן לכל אדם שיש קשר משפחתי לצאצאי המגורשים יש את הזמן לבצע את התחקיר ולגייס את כל המסמכים הדרושים, עד לקבלת האזרחות הנכספת. 

You may also like

Leave a Comment