Home הורותנשים והחוק זכויות האישה במהלך חופשת הלידה

זכויות האישה במהלך חופשת הלידה

by אמא

אישה שיולדת בישראל זכאית לזכויות מסוימות מטעם המדינה.

 

אורך החופשה

חופשת הלידה היא 14שבועות מיום הלידה. אישה רשאית לצאת לחופשת לידה 6 שבועות לפני יום הלידה המשוער. בלידת תאומים יכולה האישה להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים.

 

חופשת לידה לגבר

זוג המעוניין שהגבר יצא לחופשת לידה יכול לעשות זאת בצורה הבאה: הגבר יכול לצאת לששת השבועות האחרונים (אחרי שהאישה הייתה בחופשת לידה בחלק הראשון) ובתנאי שהודיע על כך מראש למקום עבודתו והתקבלה הסכמתה של האישה לכך.

 

תשלום עבור החופשה

ביטוח לאומי הוא זה אשר משלם עבור חופשת הלידה. לאחר הלידה, יש לצרף את המסמכים הדרושים ולהגיש את הבקשה לביטוח לאומי.

 

עבודה בחופשת לידה

אסור להעביד עובדת בחופשת לידה בשום אופן.

 

איסור פיטורין

אסור לפטר אישה בחופשת לידה.

 

שמירת זכויות התלויות בותק

תקופת חופשת הלידה נחשבת תקופת עבודה.

 

זכויות פנסיה וקרן השתלמות

זכויות הפנסיה וקרן ההשתלמות מופרשות לאישה בזמן חופשת הלידה ובלבד שהיא דואגת להעביר למעביד את החלק שעליה להפריש.

 

הארכת החופשה לחופשה ללא תשלום

אישה שעבדה 24 חודשים רצופים לפני לידתה, רשאית לקחת חופשה ללא תשלום אחרי חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על שנה מיום הלידה ובהתאם לתקופה שעבדה לפני חופשת הלידה.

 

You may also like

1 comment

יעל 6 ביוני 2011 - 9:38

איך בדיוק אני יכולה לצאת חודש וחצי לפני הלידה?
מה אני בדיוק יכולה להגיד לממונים עליי והאם אני מקבלת על כך תשלום או שזה מתגזז לי אחר כך בחופש לידה אחרי?

Reply

Leave a Comment