Home זוגיות, אהבה,משפחה,גירושין תסמונת ניכור הורי

תסמונת ניכור הורי

by אמא

תסמונת ניכור הורי היא הפרעה שבה ילד צעיר, על בסיס מתמשך, מזלזל ומעליב הורה ללא הצדקה ובוחר להתנתק ממנו ולהתנכר אליו.

בדרך כלל, ילדים שנפגעו על ידי תסמונת ניכור הורי חשו חובה לבחור בין הוריהם ובחרו בהורה אחד על פני הורה אחר.

המונח "תסמונת ניכור הורי" הומצא על ידי ריצ'רד א 'גרדנר בשנות ה -80.

הילד עצמו מנסה להשמיץ את ההורה המנוכר.

ישנם קריטריונים שמומחים רפואיים לבריאות הנפש הגדירו ועשויים לחפש:

חסימת מגע – ההורה המתעלל יחסום באופן פעיל את הגישה לילדים.

הם מצדיקים חסימה זו בדרכים שונות, אך ההצדקה האופיינית ביותר היא להגנת הילד או הילדים.

ההורה החוסם נוטה להרגיש עדיפות ושההורה החסום נחות, ולכן יש לדחוף אותו לפריפריה של הילד או של חיי הילדים.

 

התעללות מופרכת  – טענות שווא של התעללות נגד ההורה הנעדר.

הגרסה הקיצונית ביותר של טענה זו היא האשמה בהתעללות מינית.

מעל 50% מכל הטענות בדבר התעללות מינית נעשות כאשר ההורים מתגרשים או בסכסוך לאחר הגירושין.

התעללות פיזית מפתיעה פחות נפוצה.

החטאים החסרים יחד עם סימנים אחרים המופיעים בחקירת התעללות גופנית מרתיעים לעתים קרובות על טענה של התעללות גופנית מצד ההורה המנוכר.

 

התעללות רגשית בניכור הורי

התעללות רגשית היא שכיחה יחסית.
רוב חקירות ההתעללות הרגשית חושפות חילוקי דעות בין האופן שבו הורים רוצים שילדיהם יגדלו כמקור ההאשמה.

הידרדרות ביחסים מאז  ההפרדה  

הרעה ביחסים מאז הפרידה היא ניוון של מערכת יחסים חיובית פעם אחת בין הילד או הילדים לבין ההורה הנעדר.

ילדים בדרך כלל אינם הופכים מרוחקים מן ההורה שאיתו אינו גרים, פשוט כי הם לא גרים איתו במשרה מלאה.

כתוצאה מכך, אם יש שינוי גדול במערכת יחסים זו תסמונת ניכור ההורי היא  נפוצה מאוד.

 

תגובת פחד אינטנסיבי מההורה – אם יש תגובה של פחד ברור מההורה המנוכר אצל ילד אחד או חלק מהילדים.

הילד או הילדים עלולים לחשוש שהם יהיו חשופים להתעללות פיזית, התעללות מינית, אפילו התעללות רגשית.

ישנם מספר גורמים אשר עשויים לתרום לפחד האינטנסיבי הזה: 

הילד או הילדים יכולים להיות מאויימים על בסיס קבוע של נטישה על ידי ההורה שאינו נעדר.

ההורה הפוגע יכול להזהיר את הילד או את הילדים כי כאשר הם מתנגדים להם, אז הילד או הילדים אולי יצטרכו לחיות עם ההורה הנעדר.

זה פונה לתחושה של פחד של הילד ומציג את ההישארות עם ההורה השני כעונש.

מסקנה: תסמונת ניכור ההורים או PAS תופיע כאשר ישנם כמה מהקריטריונים לעיל, אך לא כולם.

קריטריונים אלה הם כשלעצמם הם אינם הוכחה כי ילד צעיר או ילדים סובלים מתסמונת ניכור הורי אך יש לבחון גם עובדות נוספות בשטח ואת ההתנהלות של שני ההורים כדי לקבוע את הדברים בצורה מדויקת.

You may also like

Leave a Comment