Home הבלוג מדוע לעשות ביטוח נסיעות לחו"ל לאישה בהריון

מדוע לעשות ביטוח נסיעות לחו"ל לאישה בהריון

by אמא

ביטוח נסיעות לחו"ל מוכר למרבית הישראלים בתור אחד מאותם סידורים בסיסיים ומתבקשים אותם מבצעים בשמחה לפני הטיסה לחו"ל/

על פי רוב רכישת ביטוח נסיעות היא תהליך קצר ומהיר אשר נותן לנו שקט נפשי ונסיעה בראש שקט.

על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באישה בהריון – בעוד מדובר בתהליך מרגש ומשמח ביותר בחייה של כל אישה, זהו גם אחד התהליכים הפיזיולוגיים המאתגרים יותר, ולכן מצריך התייחסות גם במסגרת ביטוח הנסיעות.

למה חשוב להתייחס בעת רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל עבור אישה הרה ומדוע ביטוח מיוחד זה חשוב כל כך?

ליישר קו ולוודא קבלת טיפול רפואי הולם במידת הצורך

אחת הסיבות הראשונות לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל עבור אישה הרה היא בדיוק אותה סיבה לרכישת כל ביטוח נסיעות לחו"ל –
בדיוק כמו כל אדם אחר, גם אישה הרה עלולה להזדקק לטיפול רפואי בעת שהייתה בחו"ל, עם או בלי קשר להריונה.

לכל אחד ואחת היוצאים מגבולות המדינה מומלץ ביותר לרכוש ביטוח מסוג זה שכן במדינות רבות אליהן אנו מגיעים כתיירים כל טיפול רפואי קטן ופשוט ביותר עלול לעלות אלפי דולרים (מכיוון שאיננו אזרחיה של אותה מדינה ואיננו מחזיקים בה ביטוח בריאות).

ביטוח נסיעות לחו"ל, עבור אישה הרה או כל נוסע/ת אחרים, הוא אחד מסוגי הביטוחים הבסיסיים והמתבקשים ביותר.

במקרה של אישה הרה כמובן שמדובר במצב בריאותי רגיש עוד יותר, כאשר צרכים מיוחדים הנובעים מהריון עשויים להתלוות לצרכים הבריאותיים הרגילים של כולנו.

בנוסף, מרפאות ובתי חולים בחול עלולים לגבות אפילו סכומים גבוהים עוד יותר במקרה של טיפול באישה בהריון, כך שביטוח מתאים במקרה זה עשוי "להציל" אותנו מהוצאות רפואיות גבוהות אפילו עוד יותר.

ברגע שאת מתעניינת בביטוח נסיעות עבור אישה בהריון את בעצם מיישרת קו – מוודאת כי אין כל בעיה שתטוסי לאותו יעד בשלב של ההריון בו את תימצאי בזמן הטיסה,
שאין כל בעיה מבחינת חברת התעופה, שבתאריך החזרה לארץ המיועד לא תהיי בשלב מתקדם מדיח של ההריון על מנת לעלות על מטוס וכו'.


סעיפים מיוחדים הקשורים להריון והדוגמה של ביטוח נסיעות לחו"ל  

בביטוח נסיעות לחו"ל המיועד ספציפית עבור נשים בהריון ניתן למצוא לרוב מספר סעיפים "מיוחדים", כאלו המתייחסים ישירות להריון, מציעים הטבות מסוימות במקרה של צורך בטיפול הקשור להריון ומציבים מגבלות מסוימות במקרים אחרים.

דוגמה טובה לכך ניתן למצוא בהתייחסות להריון בפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל  – הפוליסה שמציעה חברת ביטוח מכילה סעיף המצהיר כי גובהו המקסימאלי של הכיסוי הרפואי המכוסה על ידי הפוליסה מוענק גם במקרה של הוצאות רפואיות הקשורות ישירות להריון עד השבוע ה 12, במידה והתגלו לראשונה בעת השהייה בחו"ל.

הצהרה זו חשובה מכיוון שחברות ביטוח רבות אינן מכסות הוצאות רפואיות בגין בעיות הקשורות להריון, במיוחד לא בשלבים מתקדמים של ההריון ובמקרים הם לא נרכשה פוליסה מיוחדת עבור נשים הרות. דוגמה נוספת מפוליסת הביטוח לנשים בהריון היא הרחבה, בתוספת תשלום, לכיסוי אישה הרה עד לשבוע ה 30 להריון, מה שנחשב הריון מתקדם יחסית במונחים של עולם הביטוח.

דוגמאות אלו ממחישות מדוע חשוב כל כך "ליישר קו" עם חברת הביטוח מבעוד מועד ולרכוש ביטוח אשר ספציפית מכסה הריון בנתונים הרלבנטיים עבור אותה מבוטחת.

You may also like

Leave a Comment