Home הורותילדים פגיעה והלבנת פנים בקרב ילדים – למה זה קורה?

פגיעה והלבנת פנים בקרב ילדים – למה זה קורה?

by אמא

ילדים בכל הגילאים, זקוקים לתשומת לב ומעוניינים להשתלב ולהשתייך לקבוצת בני גילם – כאשר המטרות הללו יכולות להיות מושגות בדרכים שונות.

ישנם מקרים בהם ילדים מגלים שהדרך האפקטיבית ביותר עבורם להשתלב או להשיג תשומת לב, היא באמצעו הצקות, פגיעות והטחת עלבונות לעברם של ילדים אחרים.

במקרים רבים מדובר בהתנהגות שהילדים לומדים בבית – בעיקר במקרים בהם יש לאותם הילדים אחים גדולים שמתנהגים בצורה דומה.

בעוד שניסיונות להשגת תשומת לב דרך הצקות, היא דרך נפוצה בקרב ילדים ובעיקר צעירים להשתלב בחברה, ישנם גם ילדים אשר ההצקות שלהם יבואו לידי ביטוי בהתגרות מילולית ואישית והלבנת פנים ברבים.
ילדים אשר מתנהגים בצורה כזאת, עושים זאת לא בכדי למשוך תשומת לב, אלא בכדי לשאוב כוח מחולשתם של ילדים אחרים – במקרים כאלו, תגובת הילדים המוצקים עלולה להוות כטריגר עבור הילדים המציקים להמשיך ואף להגביר את ההצקות – מה שעלול להגיע למצב של התעללות של ממש – בכדי למנוע מקרים שכאלו, חשוב לערב את הצוות החינוכי, כבר בשלים הראשוניים של מעגל ההצקות.

אז למה זה קורה?

התשובה לגבי הסיבה מדוע ילדים פוגעים ומלבינים את פניהם של ילדים אחרים היא איננה חד משמעית – יש מספר סיבות בגינן ילדים מתנהגים כפי הם מתנהגים, והצקות אין אינן חד ממדיות.
יש ילדים שמחפשים כאמור תשומת לב ומוצאים שזאת הדרך היעילה ביותר בעבורם להשגתה – או שמדובר בדרך היחידה להשגת תשומת לב אותה הם מכירים כתוצאה מצפייה באחיהם הבוגרים. ילדים אחרים שהינם חלשים יחסית, ינסו במקרים מסוימים להציג לילדים חלשים מהם, בעקבות הפגיעה אותה חוו מילדים אחרים – הפגיעה בחלשים מהם יכולה להיתפס בעיניהם כסוג של דרך לעשות תיקון על מה שהם עברו (או עודם עוברים).
המכנה המשותף בין כל הילדים שבוחרים לפגוע בילדים אחרים, היא קושי במיומנות החברתית, שמקורו יהיה בדרך כלל בתסכול או מצוקה כלשהי – לכן, חשוב מאוד לא למהר ולקטלג את המציק כ"ילד רע", אלא לנסות ולהבין את המצוקה שלו ולטפל בה – יש לזכור שאם הסביבה והחברה תתייחס לילד מסוים כ"רע" הוא ימשיך להתנהג כפי שמצפים ממנו, וההצקות שלו לאחרים רק יכולות להחמיר עם הזמן.

תפקידם של ההורים

במקרים של הצקות, גם ההורים של הילדים המציקים וגם ההורים של הילדים המוצקים צריכים להיכנס לתמונה על מנת לסייע לילדים שלהם.
אחת הפעולות בהן ניתן לנקוט היא פניה למסגרת של טיפול משפחתי – במסגרתו יינתנו כלים להתמודדות עם המצבים המדוברים ולהשגת שינוי.
באופן כללי, חשוב מאוד שההורים ישמרו על מעורבות בכל מה שקורה לילדיהם ויקשיבו להם, מבלי לשפוט אותם, יבחנו את המקרה, יספקו להם עצות מעשיות ויתנו להם כלים אשר גם יוכלו לסייע להם להתמודד עם ההצקות בפועל, וגם יחזקו את ביטחונם העצמי – אשר מהווה כלי חשוב בהתמודדות עם הצקות.

You may also like

Leave a Comment