Home featured לוח חופשות 2019 – לוח חופשות תשע"ט – לוח חופשות צהרונים 2019 תשע"ט – לוח חופשות מעונות יום תשע"ט -2019 2018

לוח חופשות 2019 – לוח חופשות תשע"ט – לוח חופשות צהרונים 2019 תשע"ט – לוח חופשות מעונות יום תשע"ט -2019 2018

by אמא

שנת לימודים חדשה החלה, סוף שנת 2018 ומחצית ראשונה של שנת 2019.

הכנו במיוחד בשבילכם, ההורים, לוח חופשות תשע"ט המרכז את חופשות מוסדות החינוך.

לוח חופשות צהרונים 2019 – מצורף לוח החופשות הראשי של משרד התמ"ת, אך שימו לב כי יש מועצות מקומיות ועיריות מסוימות שמציעות לוח חופשות קצת שונה בצהרונים או בגנים פרטיים עם סטיה של יום קדימה או יום אחורה, לכן מומלץ לעשות וידוא במידה והילדים שלכם בגן מול אתר העיריה או המועצה המקומית.

 

הסתגלות בגני ילדים ומעונות יום

ילדים שמתחילים את שנת הלימודים בגן חדש, בדרך כלל יעברו ימי הסתגלות בגן, נוהל שקיים בדרך כלל רק לגבי פעוטונים ולגילאים הקטנים יותר ועבור ילדים חדשים.

הילדים ישולבו בלימודים במסגרת באופן הדרגתי ע"פ הסדר זה:

יום ראשון ללימודים – לימודים עד השעה 10:00 בבוקר.

יום שני ללימודים – לימודים עד השעה 11:00 בבוקר.

יום שלישי ללימודים – לימודים עד השעה 12:00 בבוקר.

החל מהיום הרביעי, המסגרת החינוכית אמורה לפעול במתכונת מלאה.

ילדים ממשיכים ישהו במסגרת החינוכית במתכונת של יום לימודים מלא כבר מהיום הראשון.


לוח חופשות מעונות יום תשע"ט

מצ"ב לוח חופשות של מעונות יום בישראל ע"פ חוזר משרד החינוך, לוח חופשות של בתי הספר מפורט בהמשך לפי חגים.

 

אתם מוזמנים לשתף את הרשימה, שתהיה לנו שנת לימודים פוריה ומוצלחת!


לוח חופשות 2019 – לוח חופשות בתי ספר יסודיים תשע"ט 2018 – 2019


תחילת שנת הלימודים תשע"ט

שנת הלימודים לשנת תשע"ט תפתח ביום שני, ה-2.9.18 , כ"ב באלול התשע"ט


חופשת ראש השנה 2018 בתי ספר תאריכים

ערב ראש השנה לשנת תשע"ט 2018, יתקיים בתאריך ה- 9.9.18, בתאריך כ"ט באלול התשע"ט

חופשת ראש השנה 2018 תחול בין התאריכים: 09-11/09/18 כ"ט באלול התשע"ט עד ב' בתשרי התשע"ט

חופשת ראש השנה 2018 תחול בימים ראשון, שני ושלישי 9-11 בספטמבר.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי 12 בספטמבר 2018


יום הכיפורים תשע"ט – יום כיפור 2018

חופש בערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,ט'-י' בתשרי התשע"ט, 19-18 בספטמבר 2018.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר 2018


חופשת סוכות 2018 בתי ספר

סוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, החל מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט,

2 באוקטובר 2018.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר 2018.


צום גדליה תשע"ט 2018

יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.


יום הזכרון לרחבעם זאבי תשע"ט  2018 – יום זכרון ממלכתי (ללא חופש)

יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ט, 9 באוקטובר 2018


יום הזכרון ליצחק רבין תשע"ט 2018 – יום זכרון ממלכתי (ללא חופש)

יום ראשון, י"ב במרחשוון התשע"ט, 21 באוקטובר 2018


חופשת חנוכה תשע"ט 2018

חופשת חנוכה בבתי הספר היסודיים תתקיים החל מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018,

עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018.


צום עשרה בטבת תשע"ט 2018

יום שלישי, י' בטבת התשע"ט, 18 בדצמבר 2018

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.


חג המולד תשע"ט 2018 – לעובדי הוראה נוצרים המלמדים בבתי ספר יהודיים

חג המולד יתקיים בימים שלישי ורביעי,  25-26.12.2018, י"ז-י"ח בטבת התשע"ט


חופש ט"ו בשבט 2019  תשע"ט

חופש ט"ו בשבט יחול בתאריך יום שני, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019


חופש פורים תשע"ט – חופש פורים 2019 –  חופשת פורים 2019

חופש פורים יתקיים בימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019.


חופשת פסח 2019 – חופש פסח 2019 – חופש פסח תשע"ט 2019

חופשת הפסח תחל מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל 2019,
עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27 באפריל 2018.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ט, 28 באפריל 2019.


יום הזכרון לשואה ולגבורה 2019 תשע"ט (ללא יום חופש)

יום הזכרון לשואה ולגבורה יתקיים ביום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ט, 2 במאי 2019


 יום הזכרון לחללי צה"ל 2019 תשע"ט – הלימודים יסתיימו בשעה 12:00

יום רביעי, ג' באייר התשע"ט, 8 במאי 2019


חופש יום העצמאות 2019 תשע"ט

יום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ט, 10 במאי 2019.


חופש ל"ג בעומר 2019 תשע"ט

יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט, 23 במאי 2019.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019.


יום ירושלים תשע"ט 2019

יום ירושלים הוא יום לימודים, והוא יצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט, 2 ביוני 2019.


חג השבועות – חופש שבועות 2019 תשע"ט – חופשת שבועות 2019

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט, 10-8 ביוני 2019.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019.


תשעה באב תשע"ט 2019

צום 9 באב יתקיים ביום ראשון, י' באב התשע"ט, 11 באוגוסט 2019


סיום שנת הלימודים תשע"ט 2018

          בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ט, 30 ביוני 2019.

          בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום חמישי, י"ז בסיוון התשע"ט, 20 ביוני 2019.


חופשת הקיץ 2019 תחל ב- 01 ביולי 2019  תשע"ט – החופש הגדול 2019 תאריכים

חופשת הקיץ 2019 תחל בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל ביום שני 01 ביולי 2019. בבתי הספר העל-יסודיים תחל ביום שישי 21 ביוני 2019.


מספר ימי הלימוד

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 181 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים –לפחות175ימילימוד.

סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע

  • בבתי הספר היסודיים – לפחות 218 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 210 ימי לימוד.

מילוי מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ט הוא באחריותו של מנהל בית הספר.


פתיחת שנת הלימודים התש"ף

שנת הלימודים התש"ף תחל ביום ראשון, א' באלול התשע"ט, 1 בספטמבר 2019.


ימי צום 2018-2019 תשע"ט *

היום

התאריך

הערות

צום גדליה

יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט,

12 בספטמבר 2018

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התשע"ט,

18 בדצמבר 2018

תענית אסתר

יום רביעי, י"ג באדר ב' התשע"ט,

20 במרס 2019

 

שבעה עשר בתמוז

יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ט,

21 ביולי 2019

נדחה

תשעה באב

יום ראשון, י' באב התשע"ט,

11 באוגוסט 2019

נדחה

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים בהם צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.


ימי זיכרון ממלכתיים 2018-2019 תשע"ט

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

היום

התאריך

הערות

יום הזיכרון

לרחבעם זאבי ז"ל

יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ט,

9 באוקטובר 2018

 

יום הזיכרון

ליצחק רבין ז"ל

יום ראשון, י"ב במרחשוון התשע"ט,

21 באוקטובר 2018

יום הזיכרון

לדוד בן גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התשע"ט,

14 בנובמבר 2018

ציון יום

זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התשע"ט,

 20 בדצמבר 2018

יום הזיכרון

ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום שני, י"א באדר ב' התשע"ט,

 18 במרס 2019

יום הזיכרון

לשואה ולגבורה

יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ט,

2 במאי 2019

 

יום הזיכרון

לחללי צה"ל

יום רביעי, ג' באייר התשע"ט,

8 במאי 2019

הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצוהריים.

ציון יום

בנימין זאב הרצל ז"ל

יום רביעי,

י' באייר התשע"ט,

15 במאי 2019

 


מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ט

החג

קתולים ופרוטסטנטים

אורתודוקסים וארמנים

חג המולד

הימים שלישי ורביעי,

 25-26.12.2018,

י"ז-י"ח בטבת התשע"ט

האורתודוקסים:   הימים שני ושלישי,

7-8.1.2019,

א'-ב' בשבט התשע"ט

הארמנים:

שישי-ראשון,

18-20.1.2019,

י"ב-י"ד בשבט התשע"ט

ראש השנה

יום שלישי, 1.1.2019,

כ"ד בטבת התשע"ט

יום שני,  14.1.2019,

ח' בשבט התשע"ט

חג ההתגלות

יום ראשון, 6.1.2019,

כ"ט בטבת התשע"ט

יום שבת, 19.1.2019,

י"ג בשבט התשע"ט

יום שישי הגדול

יום שישי, 19.4.2019, י"ד בניסן התשע"ט

יום שישי,26.4.2019, כ"א בניסן התשע"ט

פסחא

הימים ראשון ושני,

21-22.4.2019,

ט"ז-י"ז בניסן התשע"ט

הימים ראשון ושני,

28-29.4.2019,

כ"ג-כ"ד בניסן התשע"ט

העלייה השמימה

יום חמישי, 30.5.2019,

כ"ה באייר התשע"ט

יום חמישי, 6.6.2019,

ג' בסיוון התשע"ט

שבועות

ימים ראשון ושני,

9-10.6.2019,

ו'-ז' בסיוון התשע"ט

הימים ראשון ושני,

16-17.6.2019,

י"ג-י"ד בסיוון התשע"ט


מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ט

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א' לחינוך במגזר הערבי, טל' 02-5604234.

החג

הערות

יום הולדת הנביא מוחמד

יום אחד

עיד אל-פיטר (חג הפסקת הצום)

שלושה ימים

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

ארבעה ימים

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית

יום אחד


מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים המלמדים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ט

החג

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

יום שני, 10.9.2018, א' בתשרי התשע"ט

יום אחד

חג הנביא אליהו (אל-ח'דר)

יום שישי, 25.1.2019,                  י"ט בשבט התשע"ט

יום אחד

חג הנביא שועייב

לבירור התאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי, טל' 04-4632500

ארבעה ימים

עיד אל-אדחא (חג הקורבן)

לבירור התאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי, טל' 04-8632500

ארבעה ימים


You may also like

Leave a Comment