Home זוגיות, אהבה,משפחה,גירושין אושר בטרומית: שינוי חזקת הגיל הרך

אושר בטרומית: שינוי חזקת הגיל הרך

by אמא

חזקת הגיל הרך היא למעשה קביעה בנוגע להסדרי שהות בין הורים גרושים שקובעת שבעת גירושין, באופן אוטומטי, הילדים עוברים לחזקת האם עד גיל 6.

נכון שמרבית האבות כן מרגישים בנוח עם זה ומעדיפים להשאיר את הילדים בחזקת האם כדי שיוכלו להמשיך לעבוד ולהתפתח בקריירה ולחיות את חייהם בנוחות, אך יחד עם זאת, יש המון אבות בשנים האחרונות שמעוניינים להרחיב את המשמורת שלהם ואת זמני השהות לחצי חצי.

אני כאמא מוצאת את זה רלוונטי לחלוטין שהאב שהיה נוכח בחיי הילדים עד ליום הגירושים, ימשיך להיות נוכח בחייהם עם נוכחות ככל האפשר, לפחות מחצית מהשבוע.

משום מה, לא ברור לי, מדוע בישראל של שנת 2018 אבות גרושים צריכים לצאת למלחמות בבתי משפט בשביל לממש את הזכות שלהם להיות אבא ולהיות שותפים בחיי הילדים, מצב שמאפשר לנשים רבות לפתוח במסע סחטנות וסאגות ארוכות בבתי משפט כדי לקבל עוד מזונות, על הגב של הילדים שמפסידים ומאבדים את הקשר עם האבא שלהם בגלל זה.

כולי תקוה שבשנה הקרובה נוכל לחוות שינוי בחוק שיהיה לטובת הילדים.

נכון, יש מקרים שבהם אבות לא רוצים, לא מעוניינים ולא יכולים לגדל את הילדים, אבל כאשר אב מבקש להיות חלק מחיי ילדיו, אין שום סיבה למנוע ממנו לעשות כך.

עבור הילדים זה הכי בריא שיהיה קשר רציף ומשותף עם שני ההורים ככל האפשר.

הרי עד לגירושין ולפרידה הילדים יכלו לראות את אביהם מדי יום ובסופי שבוע לשהות משותפת, מדוע מתעקש בית המשפט למנוע מהילדים ומהאבות שמעוניינים בכך לשמור על קשר רציף ויציב?

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018 של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לשנות את ההסדר הקיים בדבר חלוקת הטיפול בילדים שהוריהם חיים בנפרד ואת החזקה הקובעת שילד עד גיל 6 יהיה אצל אימו (חזקת הגיל הרך).

מוצע שהורים בפירוד יהיו רשאים להסכים ביניהם, לפי טופס שיקבע שר המשפטים, על אופן מימוש אפוטרופסותם, וכי ההסכם יהיה טעון אישור בית המשפט.

אם הם לא הגיעו להסכם, או שההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע הסדר הורות שהעיקרון הראשון במעלה בו הוא טובת הקטין, שתיבחן, בין היתר, לפי אמות מידה המוצעות בחוק.

עוד מוצע כי בהסדר לעניין קטין שהוא פעוט, יקבע בית המשפט כי מרבית הזמן הוא ישהה אצל אמו, תוך הבטחת קשר קבוע ומשמעותי עם האב, אם אין סיבות הקשורות בטובת הילד להורות אחרת. בנוסף מוצע לקבוע הוראות בדבר נקיטת אמצעים כנגד הורה המפר הסכם או הסדר ההורות.

בדברי ההסבר נכתב: "בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להחליף את סעיפים 24 ו־25 לחוק ולקבוע הסדר שונה לעניין אופן מימוש האפוטרופסות של הורים בפירוד, ובכלל זה לעניין חלוקת זמני השהייה של הקטין עם כל אחד מהוריו. במסגרת שינוי זה מוצע להשתמש במונחים של זמני שהייה עם ההורים במקום במונחים השגורים כיום של החזקת ילדים ומשמורת.

על פי ההסדר המוצע הורים החיים בנפרד יפעלו להגיע להסכמה ביניהם לעניין אופן מימוש אפוטרופסותם, ובכלל זה לעניין חלוקת הזמן שבו ישהה הקטין עם כל אחד מהם וחלוקת הטיפול בצרכיו השונים (להלן – אופן מימוש האפוטרופסות).

אם ההורים הגיעו לידי הסכמה כאמור, הם יערכו ביניהם הסכם הורות לפי טופס שיקבע שר המשפטים בתקנות. הסכם הורות כאמור טעון אישור של בית המשפט, וזה יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין. אם ההורים לא הגיעו להסכמה לעניין אופן מימוש האפוטרופסות, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע הסדר הורות שבו ייקבע אופן מימושה.

בבקשה כאמור ובתשובה עליה יצרף כל הורה לפי העניין הצעה לקביעת הסדר ההורות, גם זאת לפי טופס שיקבע שר המשפטים בתקנות.

בקביעת הסדר ההורות יביא בית המשפט בחשבון כשיקול ראשון במעלה את טובת הקטין. ההסדר המוצע קובע כמה אמות מידה לקביעת הסדר ההורות. יובהר כי רשימת אמות המידה אינה רשימה סגורה. עוד מוצע לקבוע כי בהסדר הורות לעניין קטין שהוא פעוט יקבע בית המשפט כי רוב הזמן הוא ישהה אצל אמו, תוך הבטחת קשר קבוע משמעותי ורציף עם האב, אם אין סיבות הקשורות בטובת הילד שבשלהן בית המשפט רשאי יהיה להורות אחרת.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאות הבאות תישקל הגדרת המונח פעוט לעניין ההסדר המוצע בטווח שבין גיל שנה לשלוש שנים."

 

השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל: "זו אותה חזקה שהשכילו כבר בכל עולם לבטל  ואנחנו כאן בבית הזה מתווכחים על עצם החוק הארכאי הזה. יעלה לכם על הדעת שאבא שהיה שם לכל אורך הדרך יכול להפוך לאבא דרג ב' בגלל הגירושים. גם כשהזוגיות מתפרקת ההורות חייבת להישמר.  לפי עמדתי האישית אני חושבת שצריך לבטל את חזקת הגיל הרך כי היא רק יוצרת סכסוכים בין ההורים שפוגעים בסופו של דבר בילדים. אני מאמינה בזכות של האבהות להורות על ילדיהם. אבל לצערי עמדתי האישית לא קיבלה את התמיכה בכנסת ולכן ההצעה הזו שונה. הנושא הוא לא מלחמה בין גברים לנשים אלא בניסיון למצוא פתרון לטובת הילדים."

 

55 תמכו 40 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת הכנסת.

 

You may also like

Leave a Comment