Home פעילויות גולשים ומתנות תקנון פעילות בייבי לנד 2014

תקנון פעילות בייבי לנד 2014

by אמא

אתר 2bmommy  מכריז על תחרות נושאת פרסים מטעם אתר 2bmommy  (כמפורט בעמוד התחרות)  – תחרות "כרטיסים במתנה לתערוכת בייבילנד 2014" שתתקיים בעמוד המיועד באתר   2BMOMMY .

הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם.להשתתפות בפעילות לחצו כאן : בייבי לנד 2014

העלאת  תגובות להשתתפות בתחרות תחל בתאריך  22.10.14 בשעה 8:00 ותמשך עד ה-  3.11.14 בשעה 10:00 בבוקר.., תגובות אשר יתקבלו לאחר מועד זה לא יוכלו להשתתף בתחרות.

1. בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון, וכן פוטר את אתר 2bmommy מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות והפרסים, בלא יוצא מהכלל.

 1. הפעילות (להל"ן התחרות) פתוחה להשתתפות לגולשים של הבלוג 2BMOMMY.
 2. התנאים להשתתפות בפעילות מצויינים באופן מדויק בכפתור "על התחרות" בעמוד התחרות עצמו ובתקנון זה.
 3. הפעילות תחל בתאריך  22.10.14 בשעה 8:00 ותמשך עד ה-  3.11.14 בשעה 10:00 בבוקר.
 4. איך משתתפים?
  *נכנסים לעמוד הפעילות
  *ממלאים את השאלון עם הפרטים ומשתפים אותנו מי החברה שתרצו שתגיע איתכם לתערוכה ומדוע דווקא היא, בצורה הכי מיוחדת, מקורית או משעשעת שאפשר
  *לוחצים על כפתור השיתוף בפייסבוק בתחתית השאלון, משתפים בעמוד הפרופיל שלך ומתייגים את החברה
  *זהו, את בפנים!

 

 • צוות הבלוג יבחר את התשובות המושקעות והמיוחדות ביותר לטעמו מבין אלו ששותפו ועלו בפעילות ויבחר מביניהם את הזוכים בפרסים.
 • הפרסים:
  15 גולשות יזכו ב-2 כרטיסים כל אחת, להן ולחברה . (במידה והזוכות ירצו להגיע לבד לתערוכה, אנו נבחר זוכות נוספות מבין המתמודדות).
 • על הזוכות בפעילות לאשר זכייתן בתוך 24 שעות ממועד ההכרזה על הזוכים (הודעה תשלח במייל אישי ו/או בטלפון)
 • ברור למשתתפים שהפרס לא ניתן להעברה\מסירה\שינוי מועד התערוכה \ המרה לכסף.
 • ההשתתפות בפעילות הנה בכפוף להסכמה לתנאים שלה ולתקנון ובאחריותם הבלעדית של המשתתפים בה.
 • ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה ו-2bmommy לא יישאו באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 • תנאים:
  -בעלי פרופיל פייסבוק שאינו ניתן לזיהוי ע"י שם ו/או תמונה בהצגת תעודת זהות לא יהיו זכאים לפרס. על מנת לקבל את הפרס, מנהלי התחרות רשאים לדרוש הצגת תעודת זהות בכדי למנוע זיופים בעת איסוף הכרטיסים בקופות התערוכה.
  -מותר להשתתף פעם אחת בלבד.
 • הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את התחרות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון.
 • הנהלת העמוד רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.
 • הפרסים יועברו לזוכים – בקופת התערוכה בימי התערוכה בלבד עם הצגת תעודת זהות. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדוייקים. או אי דרישה של הפרס/מתנה. הפרס יסופק בתיאום מראש.
 • המשתתפים מסכימים במידה ויזכו בפרס, לפרסם את תמונתם ושמם כזוכים בפעילות.
 • החברה רשאית במידה ולא תהיה דרישה לפרס/מתנה עד שבועיים מיום הכרזת הזוכה, להעבירה לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתה.
 • לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין לחברה או מי מטעמה כל מחוייבות או אחריות בגין הפעילות עצמה וכי אין למשתתף/זוכה כל אפשרות לבוא בתביעה או טענה כנגד החברה.
 • הפעילות הנה באחריות מפעילי הדף בלבד, ואין לפייסבוק או מי מטעמה כל נגיעה או קשר לדף, או לפעילות המדוברת.
 • השתתפות בפעילות הנה הסכמה מפורשת לתנאים שלה, וכי משלוח של חומר הנושא זכויות יוצרים הנו באחריות השולח/ת בלבד. ברור כי התכנים/התמונות הנן מקוריים של השולח והנו בעל זכויות היוצרים עליהם, ו/או נושא באחריות למקרה של הפרה של זכויות אלו.
 • אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות. פעילות מעין זו תגרום לעצירת/הפסקת התחרות או השעייה של הגורם הפוגע ומניעת הפרס ממנו, ללא החובה למתן הסבר.
 • יש לשלוח/להעלות תגובה בודדת לפעילות. העלאה או משלוח של יותר מפריט אחד, עשויה ליצור מצב בו המערכת תמחק או תפסול ע"פ שיקול דעתה פריטים עודפים.
 • התקנון מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים.
 • כתובת המייל שלכם תיחשף לעיני הנהלת 2BMOMMY בלבד ואינה מיועדת להימסר לשום גורם חיצוני.
 • בהשתתפות בתחרות או לחיצה על לייק, הנכם מאשרים כי כתובת המייל שלכם תימסר להנהלת 2BMOMMY ותצטרף לרשימת הדיוור שלנו ממנה תוכלו להסיר את שמכם בכל עת.
 • פטור מאחריות: המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת אתר 2bmommy , מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.הנהלת אתר 2bmommy , מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה. תנאים נוספים:הנהלת אתר 2bmommy רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם באתר הפעילות.מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור. הנהלת אתר 2bmommy שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון, אשר יש בה על פי דין, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים. הנהלת אתר 2bmommy רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בפעילות תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של אתר 2bmommy .
 • עם השתתפותי בתחרות אני מסכים לתקנון התחרות ופוטר את הנהלת אתר 2bmommy מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בו, בלא יוצא מהכלל.
 • בהצלחה!

 

iw → he
בפרסים

You may also like

Leave a Comment