Home פעילויות גולשים ומתנות תקנון פעילות מה אוכלים היום

תקנון פעילות מה אוכלים היום

by אמא

כללי:

אתר 2bmommy  מכריז על תחרות נושאת פרסים מטעם אתר 2bmommy בשיתוף עם מספר ספקים (כמפורט לעמוד התחרות)  – תחרות "מה אוכלים היום" שתתקיים בעמוד הפייסבוק של  2BMOMMY באמצעות אפליקציית תמונות ייעודית לתחרות.

קישור לאפליקציה

הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם.

העלאת  תמונות להשתתפות בתחרות תחל בתאריך  4.11.13 בשעה 10:00 ותמשך עד ה-  19.11.13  בשעה 20:00, תמונות אשר יתקבלו לאחר מועד זה לא יוכלו להשתתף בתחרות.

5 זוכים יבחרו ע"י צוות האתר , והם יזכו בפרסים כמפורט לעמוד התחרות

 

1. בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון, וכן פוטר את אתר 2bmommy בע"מ מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות והפרסים, בלא יוצא מהכלל.

 1. הפעילות (להל"ן התחרות) פתוחה להשתתפות לחברים של הבלוג 2BMOMMY בפייסבוק.
 2. התנאים להשתתפות בפעילות מצויינים באופן מדויק בכפתור "על התחרות" בעמוד התחרות עצמו ובתקנון זה.
 3. התחרות תתקיים בין התאריכים  4.11.13 בשעה 10:00 ותמשך עד ה-  19.11.13 ,
 4. על המשתתפים להעלות תמונה מקורית של כריך שהכינו , או של הילדים או אחד הרכיבים הקשורים לרעיון ולהוסיף בטקסט פירוט של הכריך שהם מציעים כרעיון. תמונה מקורית בלבד!
 5. כדי לזכות באחד הפרסים יש לקבל מינימום 10 הצבעות לתמונה.
 6. צוות הבלוג יבחר את התמונות המוצלחות\מרגשות\מיוחדות\מושקעות ביותר לטעמו מבין אלו שצברו לפחות 10 הצבעות מהקהל ויגריל מביניהם את הזוכים בפרסים. אין החברה מתחייבת בהכרח לבחור את הסטטוסים עם מספר ההצבעות הגבוה ביותר.
 7. הפרסים:מקום ראשון ושני – "כל אחד יכול" – מיכל צפיר – ספר המתכונים הבריאים החדש שבו היא מספרת על הדרך שעברה לירידה ושמירה על המשקל עם שלל מתכונים בריאים וטעימיםמקום שלישי, רביעי וחמישי  –מארז מוצרים לילדים מתנת LIFE מבית סופר-פארם לקראת החזרה ללימודים
 8. ברור למשתתפים שהפרסים לא כוללים דמי משלוח/שינוע.
 9. ההשתתפות בפעילות הנה בכפוף להסכמה לתנאים שלה ולתקנון ובאחריותם הבלעדית של המשתתפים בה.
 10. ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה ו-2bmommy לא יישאו באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 11. תנאים:
  -ההשתתפות ו/או ההצבעה בפעילות מותרת לגילאי 18 ומעלה בעלי פרופיל פייסבוק פעיל.
  -ההשתתפות בפעילות/הצבעה מותרת לבעלי פרופיל חוקי ע"פ תקנות פייסבוק. למען הסר הספק, בעלי כינוי שאינו שמם לא יהיו זכאים לפרס/הצבעתם לא תיספר.
  -בעלי פרופיל פייסבוק שאינו ניתן לזיהוי ע"י שם ו/או תמונה בהצגת תעודת זהות לא יהיו זכאים לפרס. על מנת לקבל את הפרס, מנהלי התחרות רשאים לדרוש הצגת תעודת זהות בכדי למנוע זיופים.
  -הצבעה עצמית, אינה נחשבת.
  -מותר להשתתף פעם אחת בלבד.
 12. הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את התחרות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון.
 13. הנהלת העמוד רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.
 14. הפרסים יועברו לזוכים תוך זמן סביר תוך הצגת תעודת זהות. אין החברה אחראית על מסירת פרטים לא מדוייקים. או אי דרישה של הפרס/מתנה. הפרס יסופק בתיאום מראש.
 15. כאמור בסעיף 9 עלות השינוע של הפרסים אינה כלולה, 2BMOMMY יעשו כל שביכולתם להקל על הזוכים במתן פתרונות באספקת הפרס לבתיהם.
 16. המשתתפים מסכימים במידה ויזכו בפרס, לפרסם את תמונתם ושמם כזוכים בפעילות וגם את הרעיונות שהעלו.
 17. החברה רשאית במידה ולא תהיה דרישה לפרס/מתנה עד שבועיים מיום הכרזת הזוכה, להעבירה לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתה.
 18. לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין לחברה או מי מטעמה כל מחוייבות או אחריות בגין הפעילות עצמה וכי אין למשתתף/זוכה כל אפשרות לבוא בתביעה או טענה כנגד החברה.
 19. הפעילות הנה באחריות מפעילי הדף בלבד, ואין לפייסבוק או מי מטעמה כל נגיעה או קשר לדף, או לפעילות המדוברת.
 20. השתתפות בפעילות הנה הסכמה מפורשת לתנאים שלה, וכי משלוח של חומר הנושא זכויות יוצרים הנו באחריות השולח/ת בלבד. ברור כי התכנים/התמונות הנן מקוריים של השולח והנו בעל זכויות היוצרים עליהם, ו/או נושא באחריות למקרה של הפרה של זכויות אלו.
 21. אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות. פעילות מעין זו תגרום לעצירת/הפסקת התחרות או השעייה של הגורם הפוגע ומניעת הפרס ממנו, ללא החובה למתן הסבר.
 22. יש לשלוח/להעלות פריט בודד לפעילות. העלאה או משלוח של יותר מפריט אחד, עשויה ליצור מצב בו המערכת תמחק או תפסול ע"פ שיקול דעתה פריטים עודפים.
 23. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
 24. כתובת המייל שלכם תיחשף לעיני הנהלת 2BMOMMY ואינה מיועדת להימסר לשום גורם חיצוני. בהשתתפות בתחרות או לחיצה על לייק, הנכם מאשרים כי כתובת המייל שלכם תימסר להנהלת 2BMOMMY ותצטרף לרשימת הדיוור שלנו ממנה תוכלו להסיר את שמכם בכל עת.
 25. פטור מאחריות: המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת אתר 2bmommy , מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.הנהלת אתר 2bmommy , מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה. תנאים נוספים:הנהלת אתר 2bmommy רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם באתר הפעילות.מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור. הנהלת אתר 2bmommy שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון, אשר יש בה על פי דין, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים. הנהלת אתר 2bmommy רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בפעילות תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של אתר 2bmommy .עם השתתפותי בתחרות אני מסכים לתקנון התחרות ופוטר את הנהלת אתר 2bmommy מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בו, בלא יוצא מהכלל.בהצלחה!

לעמוד התחרות

You may also like

Leave a Comment