» » בלוג » פעילויות גולשים ומתנות » תקנון תחרות "כחול לבן" בשיתוף עם ערוץ הופ! ילדות ישראלית
פעילויות גולשים ומתנות

תקנון תחרות "כחול לבן" בשיתוף עם ערוץ הופ! ילדות ישראלית

כללי:

אתר 2bmommy בע"מ מכריז על תחרות נושאת פרסים שתתקיים באתר https://www.2bmommy.com

הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם.

שליחת תשובות  להשתתפות בתחרות תחל בתאריך ה-18.4.10 בשעה 08:00 ותסתיים בתאריך ה- 3.5.10 בשעה 20:00, תשובות אשר יתקבלו לאחר מועד זה לא יוכלו להשתתף בתחרות.

השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתקנון.

בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון, וכן פוטר את אתר 2bmommy בע"מ מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות והפרסים, בלא יוצא מהכלל.


כללי התחרות:

 • שליחת התשובות לשאלות המופיעות בעמוד התחרות תתקיים החל מתאריך 18.4.10 בשעה 08:00 ותסתיים בתאריך  3.5.10 בשעה 20:00, הגולשים שיבחרו להשתתף בתחרות ישלחו תשובות לכתובת הדוא"ל : [email protected] או באמצעות הטופס הנמצא בעמוד התחרות.
 • כל בית אב/ משפחה יוכלו לשלוח תשובות רק פעם אחת בלבד . במידה וישלחו מספר תשובות רק אחת מהן תקלט ותכנס להגרלה.
 • את התשובה יש לשלוח במייל בצירוף הפרטים הבאים : שם + שם משפחה טלפון וטלפון נייד כתובת דואר אלקטרוני כתובת למשלוח דואר גולש שלא ישלח את פרטיו המדוייקים לא יוכל לקבל את הפרס.
 • התחרות פתוחה לכל הגולשים באשר הם.
 • מבין כלל התשובות שיתקבלו, אנו נערוך הגרלה במשרדי ערוץ הופ! שתכלול את שמות כל המשתתפים, ההגרלה תיערך ע"י נציגים מטעם החברה. בהגרלה יוגרלו 10 זוכים שיזכו בפרסים ע"פ עמוד התחרות.
 • מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות  להיות מכריע סופי בקביעת הזוכה בהתאם לתקנון התחרות.
 • צוות האתר יודיע על הזוכים בתאריך 9.5.10


פרסים:10הזוכים ששמם יוגרל יזכו במארזי מתנה מתנת ערוץ הופ! ילדות ישראלית כמצוין בעמוד התחרות.

 • הפרסים ישלחו לזוכים בדואר בתוך 14 ימי עסקים על ידי ערוץ הופ! ילדות ישראלית.
 • ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה על ידי הנהלת אתר 2bmommy באמצעות דואר אלקטרוני.
 • זוכה אשר לא אותר על ידי הנהלת האתר תוך זמן סביר, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר 2bmommy בגין אובדן הזכות כאמור.
 • הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 • במידה והפרטים שמסר המשתתף אינם מדויקים, הנהלת אתר 2bmommy אינה מחויבת לחלק את הפרס.
 • הנהלת אתר 2bmommy שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הנהלת אתר 2bmommy אינה אחראית לספק פרס נוסף או תחליף לו במידה והפרס לא יגיע לאחר שיישלח בדואר ישראל.


פטור מאחריות:

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת אתר 2bmommy , מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

הנהלת אתר 2bmommy , מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.

תנאים נוספים:

הנהלת אתר 2bmommy רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם באתר הפעילות.

מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור. הנהלת אתר 2bmommy שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון, אשר יש בה על פי דין, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים. הנהלת אתר 2bmommy רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בפעילות תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של אתר 2bmommy .

אני מסכים לתקנון התחרות ופוטר את הנהלת אתר 2bmommy מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בו, בלא יוצא מהכלל.

בהצלחה!

 

הגב

avatar
  Subscribe  
Notify of

תוכן מקודם

מוצרי טיפוח טבעיים לתינוקות

B&B – מבצעים באתר BOOKING

הדילים השווים באמזון

המופעים הכי חמים

נמאס לך להלחץ בכל פעם שאת צוחקת?

חנות משלכם בשופיפיי בעברית בחינם:

מערכת דיוור ועד 4 דפי נחיתה בחינם !

טיסות זולות לחול